Zgodovina šolstva v Šempasu

POD ITALIJO

Ob zasedbi Primorske novembra 1918 je vojaški guverner general Petitti di Roreto prepričeval: »Slovenci, Italija, velika država svobode, vam bo dala iste pravice kakor drugim svojim državljanom. Dala vam bo šole v vašem jeziku, še več, kakor vam jih je dala Avstrija.«Šola je za Italijane postala osnovno sredstvo raznarodovanja – še posebno z nastopom Mussolinijevega fašizma. Gentilijeva reforma je določila, da se že v šol. letu 1923/24 uvede na slovenskih šolah italijanski jezik kot učni jezik v prve razrede, v naslednjih letih pa še v vse ostale razrede. Slovenščino so lahko poučevali do 1925. leta v dodatnih urah na posebno prošnjo staršev. Kasneje je bil slovenski jezik prepovedan, za kršitelje so bile določene stroge kazni.

Po 1925. letu so učitelje sistematično preganjali, odpuščali in premeščali. Italijanska država se je trudila, da bi slovenske otroke vzgojila v zveste italijanske državljane. Po šolah je ustanovila mladinske fašistične organizacije Ballila in Picole Italiane, ki so se leta 1937 združile v Liktorsko italijansko mladino. Ena od podružnic omenjene organizacije je bila tudi v Šempasu.

Italijanska osnovna šola je bila 5-letna dvostopenjska: od 1. do 3. razreda je bila nižja stopnja, 4. in 5. razred višja stopnja. Otroci so lahko obiskovali pouk tudi kasneje, do 8. razreda. Za odraslo mladino, ki ni hodila v italijanske šole, je bila obvezna večerna šola. Italijanski šolski sistem ni poznal oblike podružnic, zato se je osamosvojila šola na Vitovljah. Tudi drugače so iz političnih vzrokov ustanavljali šole po manjših krajih. Redni pouk je potekal do kapitulacije Italije. Šolsko leto se je začenjalo oktobra, trajalo do junija. Šolarji so imeli 3 mesece počitnic. Nekateri učitelji so živeli na vaseh, drugi so prihajali iz Gorice.

V prvih dveh razredih so se učenci učili branja in pisanja, italijansko slovnico in računanje, od 3. razreda dalje tudi petje, risanje, recitiranje, lepopisje, zemljepis in zgodovino Italije ter naravoslovje. Ocenjeni so bili v vedenju in čistoči. V vseh razredih so imeli verouk. Deklice so se učile šivati, plesti, kuhati, gojiti cvetje, dečki so obdelovali šolski vrt. Najvišja ocena je bila 1 – hvalevredno (lodevole), najnižja 5 (insufficente).

(Skupno 857 obiskov, današnjih obiskov 1)