Skoči na glavno vsebino

Obvestilo učencem 9. razreda o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)

V šolskem letu 2023/2024 bo redni rok NPZ:

 • v torek 7. maja 2024, iz slovenščine,
 • v četrtek, 9. maja 2024, iz matematike,
 • v ponedeljek, 13. maja 2024, iz angleščine.

 Navodila:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 8.30 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob 8.00.
 3. Eno uro pred pričetkom preverjanja bodo na oglasni tabli pred jedilnico objavljeni razporedi učencev po skupinah v učilnicah.
 4. Ob 8.15 se boste skupaj z učitelji odpravili do »svoje« učilnice, kjer bo potekalo preverjanje.
 5. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi vas bodo seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 6. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 7. Vpogledi in poizvedbe ter obvestila
  Seznanitev učencev z dosežki na NPZ bo od 3. do 5. 6. 2024. Vpoglede bodo skupaj z učenci na šoli pripravili učitelji. Organizirani bodo v okviru rednega pouka.

Starši do dosežkov svojih otrok lahko dostopate s šifro učenca in njegovo EMŠO številko na spletni strani https://npz.ric.si. Učenec bo šifro prejel prvi dan pisanja NPZ in jo uporabi za vpogled pri vseh predmetih. Prinesel jo bo domov iz šole. 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI PRI NPZ

SLOVENŠČINA: Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

MATEMATIKA: Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega računala NI dovoljena.

ANGLEŠČINA: Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Učenci za pisanje NE uporabljajte pisala “PIŠI-BRIŠI”.

 POMEMBNI DATUMI

3. junij 2024
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

4., 5. junij 2024
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

11. junij 2024
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

14. junij 2024
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

Rezultati NPZ res niso ocenjeni s številčnimi ocenami. Ovrednoteni pa so s točkami in odstotki. Učenje za znanje nam omogoča, da razvijamo različne spretnosti, kot so kritično razmišljanje, reševanje problemov, ustvarjalnost in samostojnost. Poleg tega nam omogoča, da pridobivamo nove informacije in razširjamo svoje znanje na različnih področjih. Če se učimo samo za ocene, se fokusiramo na kratkoročni cilj in pogosto prezremo pomembne vidike učenja, ki bi nam lahko koristili v prihodnosti.

Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta učenec obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi). Dosežki NPZ so torej dodatna informacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Devetošolcem želimo veliko znanja in sreče pri reševanju preizkusov.

Zarja Hönn Marc, ravnateljica

Related Images:

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost